Furiren – ett hållbart bostadskvarter med helheten i fokus

I den nya stadsdelen Surbrunnshagen i Falun, utvecklar fastighetsbolaget Kopparstaden tre hållbara bostadskvarter. Projektet heter Furiren och innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong, totalt cirka 140 lägenheter i tre våningar. Hållbarhet genomsyrar hela projektet. LCA (livscykelanalys) används som ett viktigt verktyg för att säkerställa att valda metoder och materialval är hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Med i projektet har Kopparstaden sin företagsdoktorand Thomas Jungell som forskar inom LCA.

Som konstruktör har man en stor möjlighet att påverka valet av stomme och material. Arbetar man dessutom med en beställare som ser värdet i att analysera valen, som Kopparstaden gör, så kan vi göra mycket för klimatet tillsammans. Jag är helt övertygad om att denna typ av projekt fortsatt kommer vara en del av vår vardag framöver, när hållbarhetsaspekten är i fokus och konstruktören spelar en ännu viktigare roll än tidigare”, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna.

”Att ha uppdraget som projekteringsledare i ett projekt med så tydligt fokus på hållbarhet är både inspirerande och spännande. Det känns tillfredsställande att kunna bidra till en fin slutprodukt och samtidigt ett minskat klimatavtryck”, säger Mikael Hansson, vd Structor Projektledning Dalarna AB.

Surbrunnshagen är ett stort område som består av flera mindre kvarter, mellan övre Norslund och Majorens köpcentrum, endast 2 km från centrum i Falun. Totalt omfattar området cirka 600 bostäder, en förskola och flera lekplatser nära naturen, med härliga promenadstråk och porlande bäckar. Arkitekturen är varierande med inspiration från småstadsidyllen. Det första projektet startade 2018 och planen är att bygga vidare till 2028.

Illustrationer: ETTELVA