Hamrånge kyrka öppnar upp

Hamrånge kyrka i Bergby, Gävle kommun, anpassas till dagens och morgondagens behov. Det innebär ändamålsenliga invändiga förändringar och restaureringar, inklusive klimat- och energiåtgärder.

Kyrkan ska kunna vara öppen alla dagar i veckan året runt.

Hamrånge kyrka ligger på Prästberget i Bergby. Den uppfördes under åren 1847-1851. Stenar från den tidigare medeltida kyrkan användes då som byggnadsmaterial.

Foto/illustration: Werket Arkitekter