Juvelen i Uppsala – Nordens mest hållbara byggnad

En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala.

Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke som stod klart 2019. Det är en 6-våningsbyggnad avsedd för kontor med stort fokus på hållbarhet och nyskapande arkitektur.

Juvelens konstruktionsritningar har tagits fram av Structor Värmland, som har arbetat i Tekla Structures sedan 2004 och är väl förtrogna med programmet. Den stora fördelen med programvaran är att all information finns samlad på ett och samma ställe i modellen.

Illustrationer: Utopia Arkitekter AB