Ett nytt bostadsområde blommar upp i Örebro, i form av en naturnära stadsdel Tamarinden, belagd i Sörbyängen.

Projektet, som påbörjar sin byggfas under slutet av 2022 för kvarteren Kvannen 1 och Piplöken 1, präglas av innovativa och smarta lösningar för att möta det moderna samhällets behov, samtidigt som det görs enkelt och smidigt att leva hållbart i Tamarinden. Kvarteren Kvannen 1 och Piplöken 1 består av 139 hyresrätter, fördelade på 6 våningar, och ett garage under Piplöken 1. Området Tamarinden utgörs av cirka 800 bostäder, förskola, lokaler för café, restaurang och andra verksamheter samt fyra parker med mera och beräknas vara färdigt 2026.

Samtliga byggnader i området Tamarinden blir utformade och konstruerade för att ha en låg energiförbrukning och delar på både el och värme, samtidigt som de förses med solceller för att i största möjliga mån bli självförsörjande. Bostadsområdet är ett unikt projekt och det första av sin klass i Sverige, där ett lokalt kvartersnät byggs för att göra det möjligt att dela på områdets energi.

 

Illustrationer: Marge Arkitekter.