Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro med 245 lägenheter på 10 våningar och lokaler på bottenvåningen.
Husen utförs i sluten kvartersbebyggelse med ett torg på bottenvåningen och en terrass för boende på plan 1.
I källare och bottenplan byggs nya garage.