Lillsjö fördelningsstation renoverad. Bromma utanför Stockholm

Den över 100 år gamla Q-märkta fördelningsstationen har fått tre nya transformatorer och en ny ställverksdel som försörjer Lillsjö och delar av Bromma med elkraft. 

I nära samarbete med byggnadsantikvarie har tak, delar av fasad och fönster renoverats och fasadskylten förgyllts med bladguld. Insidan av byggnaden har renoverats och målats i avsikt att bevara det gamla intrycket i byggnaden. 

Arbetet har också omfattat utvändiga schaktarbeten för friläggning av befintliga spänningssatta 11-30 kV kablar inom stationsområdet och utanför på Lövåsvägen.