MDH Campus i Eskilstuna

Campus Eskilstuna uppförs på Hamngatan i stadens mest centrala delar där tidigare anrika Sporthallen och ett av Sveriges första Äventyrsbad låg. Den danska välrenommerade arkitektfirman 3XN vann den utlysta arkitekturtävlingen och den nya byggnadens glasfasader med den säregna veckade konturen blir ett tydligt landmärke i stadsbilden och en symbol för Eskilstuna som modern kunskapsstad. För att kunna riva den gamla Sporthallen behövde staden skapa en nya Arena –  Eskilstunas nya multiarena Stiga Sports Arena. Ett projekt där Structor deltog från ett tidigt programskede och sedan genom hela partnering-processen med ansvar för projekteringen och konstruktionssamordning.

Den nya högskolan samlar alla funktioner i tre huskroppar, varav två huskroppar är nyproduktion och den tredje en ombyggnad av Eskilstuna badhus från 1931, en byggnad som är representativ för funktionalismen och därmed utpekad som kulturhistoriskt synnerligen värdefull både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Byggsystemet i kombination med öppna planlösningar och förutsättningar på byggplatsen skapar stora tekniska utmaningar och projektet skall stå klart redan 2019.

Illustration: 3XN