Transporter till sjöss. Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12.000 nya bostäder och 35.000 nya arbetsplatser. Området är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

I byggandet av Norra Djurgårdsstaden sker en stor del av exploateringen på f.d. industrimark. Det innebär att stora mängder förorenade massor ska transporteras bort för rening eller deponering.

En del i projektet är att leda arbetet med att utveckla masshantering och användning av sjötransport i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I det arbetet ingår bland annat att upphandla pråmar, dragbåt och mottagande av deponier.

Frågor och svar om masslogistikcentrum på webbplatsen Stockholm växer

Foto övre bild: Ecoloop

Illustration gasverksområdet: Open House Stockholm