Ny biogaspanna i Främby avloppsreningsverk, Falun

På Främby avloppsreningsverk rötas avloppsslam, fettavfall och industriprocessvatten i en rötgasanläggning där det bildas biogas med en metanhalt kring 60 %. Biogasen förbränns i en gaspanna och producerar årligen upp till 7,5 MWh fjärrvärme till Falu stads fjärrvärmenät. 

Utrustningen är av hög kvalitet med lokalt styrsystem uppkopplat mot avloppsreningsverkets överordnade signal- och larmsystem för bästa driftövervakning, historik och trender. Anläggningen är installerad i en containerliknande byggnad för att enkelt kunna flyttas vid behov.