Nya Marnässkolan/Solviksskolan, Ludvika

I området Marnäs, Ludvika, har en F-6-skola byggts för 350 elever. I byggnaden finns även ett fritidshem. Solviksskolan invigdes vårterminen 2019, då verksamheten flyttades över från närbelägna Marnässkolan. Markarbetena färdigställdes sommaren 2019.

Skolbyggnaden består av två plan med fläktrum och elcentral inrymda i vindsvåningen. Solceller finns på takplan. Skolgården har gott om lekutrustning, grönytor och en multiarena (20×40 m). Det finns även parkeringsplatser för skolans personal och besökare. Skolan är uppförd på en plats där det tidigare funnits flerbostadshus.

Projektet upphandlades enligt LOU i åtta entreprenader uppdelade på tre etapper:

  1. mark och grundarbeten
  2. byggnadsarbeten med samordning av ventilation, el, VS, SRÖ, hiss
  3. markarbeten, finplanering.

Foto: Anna Bengtsdotter, Structor Industriprojekt AB