Nya sjukhusområdet Malmö (NSM) – ett av Europas modernaste

Regionfastigheter bygger i samverkan med Peab ny servicebyggnad om 26.000 kvm inom NSM. Byggnaden kommer effektivisera försörjningen och logistiken inom sjukhusområdet, samtidigt som den också kommer att innehålla laboratorieverksamhet och förse Region Skåne med nya lokaler. Tengbom arkitekter har uppdraget att skapa en byggnad som tar fasta på effektivitet, men även estetik genom en inbjudande glasfasad i olika nyanser.

Structor Bygg Malmö är med i hela processen och samverkar för en effektiv projektering och byggnation.

Projektet är under projektering/byggnation.

Illustration: Tengbom arkitekter
Fotograf: Mads Frederik Christensen