Ökad vattenförsörjning på Öland

Vatten har alltid varit en bristvara på Öland. Regnväder kommer oftast från väster och Öland ligger i regnskugga bakom småländska höglandet vilket gör att vädret tenderar att vara torrt och soligt.

Grundvattenbildningen på Öland är under normala omständigheter bara en tredjedel av vad den är i västra Sverige. När det blir torka kan grundvattenbildningen nästan utebli. Vid den senaste torrperioden, 2014-2016, var uppmärksamheten stor kring vattenförsörjning, men problemet är inte nytt. Torrperioder som lett till missväxt och problem att klara vattenförsörjningen har inträffat flera gånger under 1900-talet och på 2000-talet.

I Borgholms kommun finns det flera stora isälvsavlagringar med grundvattenmagasin som kan användas i kombination med ytvattentillgångar så att tillgången på dricksvatten kan förbättras. Idén bygger på att lagra vatten från våta år så att tillgången räcker när det blir torrt. Ytvatten infiltreras i grundvattenmagasinen och lagras i marken. När det blir svår torka finns det inget ytvatten att infiltrera och då behöver grundvattenmagasinen vara tillräckligt fulla för att klara ett helt år utan påfyllning.

På norra Öland finns det sedan 2015 en helt ny grundvattentäkt och vid den befintliga grundvattentäkten i Löttorp finns det också möjlighet att ta ytvatten från den närbelägna Hornsjön. På mellersta Öland finns grundvattentäkterna Solberga och Lindby som är de största grundvattenmagasinen på Öland. Structor Miljö Öst AB arbetar med att skaffa Borgholm rättighet att ta ytvatten och att ha en grundvattentäkt vid Lindby och att ändra utloppet från Hornsjön, så att fisk kan vandra in i sjön från havet.

Vi är stolta över resultaten av vårt arbete på Öland. Produktionskapaciteten vid vattenverken i Borgholm har nu ökat med 20%, vilket är bra, men det bästa är att produktionskapaciteten i samband med torka förbättrats. Det är vattentillgången under torrår som är det stora problemet och det är den frågan som arbetet har fokuserats på.