Omställning av 56 Nettobutiker till Coop

Uppdraget genomfördes som en totalentreprenad och har varit omställning av Nettobutiker till Coop. Det har inneburit besiktningar, förberedande processer, genomförande och ekonomihantering.

Varje omställning, från rivning till IT-systemutbyte, nya inredningssektioner, mallning och skyltning genomfördes under fyra och en halv dagar!