Programarbete: Tullinge centrum, Botkyrka kommun, utvecklas till tät stadsbygd

Tullinge är en plats med stor utvecklingspotential. Närheten till den regionala stadskärnan Flemingsberg, med dess forskning, universitet och näringsliv, gör Tullinge eftertraktat. I det nya detaljplaneprogrammet föreslås hur stadsdelen kan utvecklas men också hur dess identitet och kvaliteter kan bevaras.

Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan ska Tullinges centralare delar utvecklas till en tätare stadsbygd som kompletterar den befintliga bebyggelsen.

I programförslaget har centrum utvecklats till en stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg och parker. Den nya pendeltågsstationen föreslås ha sidoplattformar som kommer att underlätta resan till och från Tullinge. Programmet är utformat för att möjliggöra klimatsmarta val och ett aktivt vardagsliv med närhet till natur och kultur för de boende.

I förslaget för det centrala delarna av Tullinge centrum kommer Tullingeborna få en bättre och mer modern centrumkärna med service, ny pendeltågsstation, grönområden och fler bostäder för både yngre och äldre. Nya bostäder ska bland annat ge ungdomar möjlighet till ett första eget boende och äldre möjlighet att hitta ett boende som passar deras livssituation.

Läs mer om projektet på Botkyrka kommuns webbplats

Illustration: Bild över stationsområdet vid Römossevägen och planerad uppgång i norra änden av stationen. Upphov: Sweco Arkitekter