Sluttäckning av Malungs avfallsanläggning

Fortum Waste Solutions AB utför på uppdrag av VAMAS etappvis täckningen av den ca 8 hektar stora deponin. Sluttäckningen inleddes i mars 2019 och fortsätter fram till 2022. 

Deponin täcks över med flera skikt av olika material. Sluttäckning hindrar att regnvatten kan ta sig igenom avfallet och på så sätt ta med sig föroreningar ut i naturen. 

Lakvatten från den täckta delen leds från deponin vidare till en lakvattendamm. I dagsläget går uppsamlat lakvatten till reningsverk. Målet är att i slutändan kunna rena lakvattnet i omkringliggande våtmark. 

Deponin skyddas överst av ett växtskikt som ska hålla massorna på plats med grönska. På etapp 1-området, som under sommaren 2021 fått sitt växtskick, syntes snabbt att grönskan börjat ta sig och är man riktigt uppmärksam kan man där få se både rådjur och räv.