Häggviks nya handelsplats – ett hållbart landmärke i Sollentuna

Sollentuna växer och Häggvik är inget undantag. Alma Property Partners och Mässing Properties skapar en ny handelsplats i Häggvik, strategiskt placerad intill E4:an norrut och den framtida uppfarten från Förbifart Stockholm. Häggviks nya handelsplats blir ett modernt och hållbart landmärke där besökaren och handelsupplevelsen ska stå i centrum. Fastigheten utförs för att certifieras enligt hållbarhetsklassningssystemet BREEAM very good.

Structor Installationsteknik AB har fått uppdraget att utföra projektering av el- och telesystem inom fastigheten till en färdig anläggning inklusive fasadbelysning, utomhusbelysning och garage. Uppdraget inleddes i samband med byggstart hösten 2019 och byggnaden är inflyttningsklar skiftet 2020/2021.

På grund av den korta byggtiden har projekteringen utförts parallellt med bygget vilket har ställt höga krav på gott samarbete mellan projektörer och entreprenörer.

Bild: ElinderSten Arkitekter