Unikt projekt att återuppbygga tornspiror på Borrby kyrka, Österlen

De två tornsprirorna på Borrby kyrka skadades i stormen Urd under julhelgen 2016. Vid besiktningen 2017 bestämdes det att tornspirorna måste rivas. Huvudspiran är 50 meter hög och den del som ska återuppbyggas börjar på cirka 18 meters höjd.

Montage av kyrktornets prefab-delar kommer att ske vid två tillfällen, dels i januari och dels i april 2022. I januari höjs även byggställningen med ytterligare fem-sex meter från dagens 30 meter.

Tornspirorna kommer att tillverkas i sju prefabricerade delar på fabrik och monteras med kran. Det blir första gången som denna typ av prefab-metod i den här omfattningen genomförs i Sverige. Projektet har projekterats och kalkylerats i över ett år. Hela projektet är klart i maj 2022.

Foto: Structor
Nedre bilden visar kyrkan innan stormskadan år 2015. Foto: Gärsnäs församling