Successiv infrastruktur i Fyrklövern, Upplands Väsby

Centrala Upplands Väsby ska förtätas med ca 2.000 nya bostäder i projektet Fyrklövern. I och med det ska befintlig infrastruktur byggas om och förnyas för att möta de nya krav och behov som ställs på ny bostadsbebyggelse.

Fyrklövern är uppdelad i fyra etapper. Varje etapp består av en eller flera entreprenader som har eller kommer att handlas upp som utförande- eller totalentreprenader.

Fyrklövern är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby kommun på 30 år. I den etapp som nu pågår kommer omkring 1.600 bostäder i flerfamiljshus att uppföras. I en senare etapp kan ytterligare upp till 400 bostäder tillkomma.

Foto/illustration: Upplands Väsby kommun