Utbyggnad åt Dalarnas Tidningar, Falun

Om- och tillbyggnad av kontor har gjorts för Dalarnas Tidningar på Ingarvet i Falun. Projektet har genomförts som totalentreprenad i samverkan och innefattar nyproduktion à 740 kvm av kontor i två plan och ombyggnad à 500 kvm av befintliga lokaler.

Uppdraget har innefattat styrning av projektet under hela processen; programbeskrivning, förfrågningsunderlag, upphandling, produktion och besiktning.

Skiss: Mondo arkitekter