Samordning Veddesta, Barkarby i Järfälla

Projekt Barkarbystaden är norra Europas största stadsutvecklingsområde. Det omfattar upp till 32.000 lägenheter, 10.000 arbetsplatser, ny infrastruktur inklusive en utbyggnad av tunnelbanelinje med två stationer, lokaler för kommersiell och offentlig service mm.

Området Veddesta, som ligger väster om järnvägen och E18, är idag ett område för lätt industri med befintliga verksamheter som står inför en total förändring med fyra pågående detaljplaner som beräknas antas under 2020-2021. Dessa detaljplaner omfattar ca 3.500 bostäder, hotell, arbetsplatser, lokaler för kommersiell och offentlig service och en skidtunnel för inomhusträning. Utbyggnaden på kvartersmark kommer att utföras av externa byggexploatörer. Några kvartersgator kommer att byggas av externa byggexploatörer.

Utbyggnaden beräknas pågå åtminstone fram till 2039. Området kring Veddesta och Barkarby station kommer i framtiden att vara en regional knutpunkt för kollektivtrafik med både busstrafik, pendeltåg, regionaltåg och tunnelbana. En ny bro mellan Veddesta och Barkarbystaden byggs idag och beräknas bli klar 2022.

Järfälla kommun bygger själv ut allmänna anläggningar såsom gator, parker, gång- och cykelvägar, belysning och teknisk försörjning (fjärrvärme, vatten, avlopp, fiber, sopsug mm). Undantaget är när en byggherre äger marken och önskar bygga dessa anläggningar själv, enligt kommunens direktiv och bygghandlingar.