VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa

Villazero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Avsikten är att hitta de mest klimatneutrala lösningarna till husbygge i modern tid. Villazero är Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. VillaZero ska också certifieras enligt Svanen.

 

Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden.

 

Idag är 1 procent av träbyggnadsarbetarna i Sverige kvinnor. För att skapa förebilder och attrahera fler kvinnor till branschen har projektet valt att anlita ett bygglag enbart av kvinnor.

 

”Jag vill att vi om tre år ska veta vilka material som har lägst belastning på klimatet, och därefter byta ut våra byggmaterial till dessa mer hållbara material. Projektet är ett led i att vi som småhusleverantör ska vara klimatneutrala år 2030″ säger Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan

 

”I detta projekt är teknikutveckling och samverkan viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterialet som håller över tid. Jag vill kunna erbjuda våra kunder ett nytänk vad gäller affären och tekniken, vilket detta projekt kommer kunna ge” säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB.

 

VillaZero byggs på en tomt i Borlänge och ska stå klar 2022.

 

Illustration: Fiskarhedenvillan och Mondo Arkitekter Dalarna