Klimatkoll är ett gratis, digitalt kartbaserat verktyg som ger dig en snabb och enkel överblick över vilka fastigheter som är utsatta för klimatrisker till följd av ett förändrat klimat.

Structor har utvecklat Klimatkoll för att göra befintliga, pålitliga klimatdata mer lättgängliga för alla och underlätta anpassningen av fastigheter till pågående klimatförändringar.

Vi erbjuder ett crowdfunding-koncept där du har möjlighet att bidra till Klimatkoll på olika nivåer.

Klicka här för att komma till Klimatkoll.se

Crowdfunding

Structor Miljöbyrån Stockholm AB och Structor Vatten & Miljö Uppsala AB har utvecklat Klimatkoll med egna medel. Klimatkoll omfattar idag Stockholm och Uppsala län. Verktyget är skalbart för hela landet och vi utvecklar gärna Klimatkoll för andra områden eller städer i Sverige. Eller har du kanske ett annat särskilt behov av klimatdata som vi kan hjälpa till med?

Vi erbjuder crowdfunding i fyra nivåer (som engångsbidrag exkl. moms):

  • Brons – 25 000 kr
  • Silver – 50 000 kr
  • Guld – 75 000 kr
  • Platina – Skräddarsytt bidrag enligt överenskommelse

Vill du bidra till Klimatkoll, ta kontakt med Maria Berg Lissel eller Josef Nordlund – se kontaktuppgifter nedan. Du som bidrar kommer att synas på klimatkoll.se och på Structors hemsida.

Vill du veta mer?

Klimatkoll är baserat på befintliga och öppet tillgängliga klimatdata från pålitliga källor, som exempelvis länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter. Verktyget är primärt riktad mot fastighetsägare, som genom Klimatkoll får en överblick över vilka klimatrelaterade risker som kan drabba deras fastigheter. Genom att anpassa fastigheter till ett förändrat klimat kan fastighetsägare förebygga skadekostnader och avbrott i verksamheter på grund av till exempel översvämningar och värmeböljor.

Vi kommer att uppdatera Klimatkoll utifrån karteringar som tas fram/finns tillgängliga och vilka behov som identifieras av Structor eller av användare – tveka inte att höra av dig om du har idéer!

Agenda 2030

Genom Klimatkoll bidrar vi till att öka medvetenheten kring förändringarna i ett framtida klimat. Detta bidrar till Agenda 2030 genom att förbättra utbildningen, medvetenheten och kapaciteten vad gäller klimatanpassning i samhället, vilket begränsar konsekvenserna av klimatförändringarna samt ger en tidig varning.

Kontakta oss gärna