vi ser möjligheter

Akustik

Skriv ut

Akustik

Akustik

Akustik finns representerat i Stockholm

Buller är ett växande och allt mer uppmärksammat samhällsproblem. Stor hänsyn måste tas till buller och vibrationer i samhällsbyggandet. Forskningen visar att det inte enbart är en miljöfråga, utan även orsakar stora hälsoproblem. Buller är också en viktig fråga i vår inomhusmiljö – i hemmet, på arbetet och på fritiden.

Vi hjälper våra kunder med akustik- och ljudrådgivning från tidiga utredningar till projektering av bostäder och lokaler, buller- och vibrationsutredningar inklusive förslag till åtgärder, bullerberäkningar och analyser, fältmätningar, kontrollprogram och uppföljning.

Med rätt åtgärder och bra planering kan man påtagligt förbättra, och till och med bygga bort bullerutsatta miljöer. Ju tidigare i processen akustikfrågorna uppmärksammas, desto bättre och billigare blir det.