Structor Akustik i Stockholm erbjuder ett stort antal tjänster för utredningar, mätningar och beräkningar av akustik, buller och vibrationer.

Våra medarbetare är civilingenjörer och licentiater med mångårig erfarenhet av att hjälpa samhällsplanerare, byggherrar, entreprenörer, arkitekter, förvaltare, verksamhetsutövare, brukare med flera att uppfylla samhällets krav på god ljudmiljö.

Vi bildades hösten 2008 av fyra erfarna akustikkonsulter som tidigare arbetat inom större företag. Vi växer snabbt och våra medarbetare är alla civilingenjörer och licentiater. Vi har en samlad kunskap från flera olika teknikkonsultbolag och ett brett kontaktnät inom teknik- och akustikområdet.

Vi arbetar främst med

  • buller- och vibrationsutredningar för plan- och tillståndsprocesser
  • buller- och vibrationsmätningar
  • byggnadsakustik vid ny- och ombyggnad
  • rumsakustik

Vi arbetar med helhetsåtaganden eller genomför enskilda uppdragsinsatser i större projekt. Vi har ramavtal med flera stora myndigheter och kommuner. Vi har tydlighet, integritet, objektivitet och professionalism som ledstjärnor i våra uppdrag. Våra medarbetare verkar som beställarstöd, specialister, uppdrags- och projektledare.

Structor Akustik ingår i Structorgruppen, en grupp av självständiga bolag som samverkar i frågor som resursutjämning, företagsutveckling och specialistkompetens. Gemensamt utvecklar vi våra administrativa system. Vårt system för kvalitets-, miljölednings- och arbetsmiljö är certifierbart enligt SS-EN ISO 9001:2000, 14001:2004 och AFS 2001:1.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-522 979 07
Vd Kristoffer Fristedt
Karta