Structor Akustik erbjuder ett stort antal akustiktjänster inom byggnader

Dessa omfattas delvis av: 

  • Ljudhandlingar i olika skeden
  • Rumsakustiska utredningar
  • Kartläggning av arbetsmiljö
  • Framtagning av akustiska åtgärder

För oss är det av stor vikt att såväl regionala, nationella och internationella normer och regelverk efterlevs, men naturligtvis även beställarens egna ljudkrav. Structor Akustik har erfarenhet av att projektera utifrån olika miljöbyggnadskrav.

Ljudhandlingar i olika skeden
I byggprocessen hjälper vi våra kunder med kravställning, systemval och detaljprojektering till slutbesiktning. Vi arbetar med många olika typer av byggnader så som bostäder, skolor, industrier, kontor, hotell och restauranger – alla med sina särskilda krav. Oberoende om byggnaden byggs i trä, betong eller något annat har Structor Akustik kunskapen som krävs för ett lyckat projekt. Vi tar fram ljudhandlingar från förstudier och programhandlingar till system- och bygghandlingar i samtliga skeden av byggprocessen, gärna utformade utifrån era behov.

En störande ljudmiljö inomhus beror på rumsakustiken. Structor Akustik erbjuder allt ifrån åtgärdsstöd till kartläggning via både mätningar och beräkningar. Vi har erfarenhet av att jobba i alla möjliga miljöer, från sim- och idrottshallar via öppna kontorslandskap och skolsalar till scener för teater och musik. Utrymmen som alla har olika möjligheter och förutsättningar.

Kartläggning av arbetsmiljö
Inom industrin har vi möjlighet och erfarenhet av att erbjuda kartläggning av arbetsmiljön.

Hyresgästanpassning
Vid hyresgästanpassning är det viktigt att ta hänsyn till ljud så att miljön överensstämmer med den nya verksamhetens behov. Detta är något som vi gärna hjälper till med.

Framtagning av akustiska åtgärder
Även vid de tillfällen när det blivit fel eller när något önskas förbättras kan vi hjälpa till att utforma akustiska åtgärder.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-522 979 07
Vd My Broberg
Karta