STRUCTOR - VI SER MÖJLIGHETER

Structor är en företagsgrupp som erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Med drygt 500 konsulter inom alla relevanta kompetensområden, fördelade på närmare 40 konsultbolag över hela landet är vi ett av landets större och ledande kunskapsföretag inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Företagsgruppen utgörs av självständiga partnerägda konsultbolag som alla drivs av en vilja att se, skapa och förverkliga möjligheter inom samhällsbyggnad.  Vi präglas av stark kvalitetskänsla, men också av enkelhet och småskalighet. Vi har som princip att våra bolag inte ska bli för stora: som mest en busslast av konsulter, brukar vi säga. På det sättet garanterar vi kontinuerlig närhet till kunderna, kortare beslutsvägar och hållbara lösningar.

Välkommen.