Vi är byggprojektörer i projektets alla skeden, från förstudie eller stomutredning till tillverkningsringar. Vi löser statiska problem på ett konstruktivt sätt. Vi anlitas därför ofta som huvudkonstruktör med ett övergripande ansvar för statiken och som konstruktionssakkunniga.

Byggtekniken har med de senaste regeländringarna fått en allt större betydelse då kraven på energiberäkningar och fuktberäkningar skärpts.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av alla typer av byggnader såsom kontor, sjukhus, skolor, affärscentra, industrier, energianläggningar, hallar, bostäder, garage etc. Vi projekterar nybyggnation, men även om- och tillbyggnation, allt från skärmtak till Turning Torso.

På Malmökontoret kan vi bl a erbjuda följande kompetenser inom hus- och industribyggnad

  • byggprojektering
  • stomutredningar
  • skadeutredningar
  • konstruktions-, energi- och fuktberäkningar
  • konstruktions- och byggteknikredovisning
  • byggnadsbeskrivning
  • tillverkningsritningar för betong och stål
  • kontrollansvarig enligt PBL
  • sakkunniguppdrag

Vill du utveckla dig tillsammans med oss?

Både som kund eller som framtida medarbetare tar du kontakt med vd Peter Bojrup.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Malmö

Rundelsgatan 16
SE-211 36 MALMÖ
Telefon: +46 40-20 63 60
Vd Peter Bojrup
Se karta