Fastigheter omfattar projekt där vi genomför nyproduktion och om- och tillbyggnad av kommersiella fastigheter inom livsmedel, vård, skola och rikstäckande kedjor. Detta verksamhetsområde innefattar även omställnings- och formatprojekt inom dagligvarighandel.

Vi erbjuder konsulttjänster såsom:

 • projektledning
 • projekteringsledning
 • byggledning
 • installationssamordning
 • projektutveckling
 • upphandling (LOU/LUF)
 • rådgivning, Bas-P/U med mera.

Vi kan även bistå med t.ex:

 • förstudier
 • projektplaner
 • tidsplanering
 • kalkyler
 • budget
 • energieffektivisering
 • underhållsplanering.

Vi har besiktningsmän och kontrollansvariga-KA som utför besiktningar och kvalitetskontroll enligt gällande bygg- och branschregler. Våra kompententa besiktningsmän är utbildade och certifierade av SBR och har en gedigen erfarenhet från bygg-, industri- och fastighetsbranschen med olika specialistkunskaper. Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Det inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. Vi har även stor erfarenhet av att utföra besiktningar i olika typer av samverkansprojekt.

Våra medarbetare finns idag på orterna i Falun, Västerås och Stockholm, men vi är mobila och sitter hos våra kunder i stor utsträckning – både nationellt och internationellt.

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta