Structor Industriprojekt AB har en samlad erfarenhet och kompetens från projektledning av de flesta typer av industriprojekt i Sverige och även internationellt. Vi har kontor i Falun, Västerås och Stockholm.

Projektens storlek varierar i omfattning, från ett enklare maskinutbyte till uppförande av en helt ny industrianläggning.

Våra projektledare har erfarenhet och kompetens för samordnad ledning av projekt inom processindustri, verkstadsindustri, energianläggningar och lättare industrier, nationellt såväl som internationellt. Vi kan gå in i alla olika projektfaser; förstudie, förprojekt, genomförande osv. Genom erfarenheter från uppdrag inom bl.a. pappers- och stålindustrin har vi fått förståelse och respekt för ombyggnader och montage med snäva tidsramar. Många gånger parallellt med full drift i tuffa miljöer.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta