Vi är erfarna och kompetenta projektledare med olika industri-, maskin- , process- och byggtekniska bakgrunder. Det som gör oss unika som industriprojektledare är vår vana och förståelse för att arbeta med projekt i pågående verksamheter och processer. Vi tar ett övergripande ansvar för genomförandet från start till mål eller i de delar som ni önskar hjälp med för att minimera störningar och negativ påverkan på er ordinarie verksamhet. Vi har erfarenhet av att driva projekt med varierande storlek, omfattning och komplexitet och stor förståelse för snäva ekonomiska ramar såväl som snäva tidsramar.

Vår verksamhet är uppdelad i tre verksamhetsområden – Industri, Infrastruktur och Fastigheter.

Exempel på våra konsulttjänster:

  • projektledning
  • projekteringsledning
  • byggledning
  • installationssamordning
  • projektutveckling
  • upphandling (LOU/LUF)
  • rådgivning
  • Bas-P/U med mera.

Vi kan även bistå med t.ex. förstudier, projektplaner, tidsplanering, kalkyler, budget, energieffektivisering och underhållsplanering.

Här finns alla våra tjänster presenterade på en sida. (Pdf-fil)

Vi har besiktningsmän och kontrollansvariga-KA som utför besiktningar och kvalitetskontroll enligt gällande bygg- och branschregler. Våra kompententa besiktningsmän är utbildade och certifierade av SBR och har en gedigen erfarenhet från bygg-, industri- och fastighetsbranschen med olika specialistkunskaper. Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Det inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. Vi har även stor erfarenhet av att utföra besiktningar i olika typer av samverkansprojekt.

Våra medarbetare finns idag på orterna i Falun, Västerås och Stockholm, men vi är mobila och sitter hos våra kunder i stor utsträckning. Vi följer er där ni finns – både nationellt och internationellt.

Våra verksamhetsområden

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta