Structor Industriprojekt AB har en samlad erfarenhet och kompetens från projektledning av de flesta typer av industriprojekt i Sverige och även internationellt. Vi har kontor i Falun, Västerås och Stockholm. Bolaget har nyligen slagits samman med Structor Besiktning och Kontroll AB.

Projektens storlek varierar i omfattning, från ett enklare maskinutbyte till uppförande av en helt ny industrianläggning.

Våra projektledare har erfarenhet och kompetens för samordnad ledning av projekt inom processindustri, verkstadsindustri, energianläggningar och lättare industrier, nationellt såväl som internationellt. Vi kan gå in i alla olika projektfaser; förstudie, förprojekt, genomförande osv. Genom erfarenheter från uppdrag inom bl.a. pappers- och stålindustrin har vi fått förståelse och respekt för ombyggnader och montage med snäva tidsramar. Många gånger parallellt med full drift i tuffa miljöer.

Hos oss finns certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet inom i första hand bygg och installation, ofta också i rollen som huvudbesiktningsmän. Förutom egna resurser har vi ett brett nätverk av besiktningsmän inom olika specialområden som t.ex. mark, glas, plåt, el- och telesystem, hiss, styr och övervakning, sprinkler, gassläcksystem, brandlarm m.m. Vi utför också kontrolluppdrag som kontrollansvarig-PBL och fungerar även som projektledningsstöd i vissa uppdrag inom bolagets kärnområden.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta