Structor Industriprojekt AB har en samlad erfarenhet och kompetens från projektledning av de flesta typer av industriprojekt i Sverige och även internationellt. Vi har kontor i Borlänge, Falun, Västerås, Stockholm och Malmö.

Projektens storlek varierar i omfattning, från ett enklare maskinutbyte till uppförande av en helt ny industrianläggning.

Våra projektledare har erfarenhet och kompetens för samordnad ledning av projekt inom processindustri, verkstadsindustri, energianläggningar och lättare industrier, nationellt såväl som internationellt. Vi kan gå in i alla olika projektfaser; förstudie, förprojekt, genomförande osv. Genom erfarenheter från uppdrag inom bl.a. pappers- och stålindustrin har vi fått förståelse och respekt för ombyggnader och montage med snäva tidsramar. Många gånger parallellt med full drift i tuffa miljöer.

Här finns vi

Borlänge

Dalagatan 8
SE-784 33 BORLÄNGE
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta

Malmö

Rundelsgatan 16
SE-211 36 MALMÖ
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Erik Hallberg
Se karta