Industri omfattar projekt för kunder inom tungindustri, verkstadsindustri och tillverkningsindustri till projekt för de kommunala teknik- och energibolagen.

Projekten spänner bl.a. över områdena:

  • verkstad- och industrilokaler med tillhörande faciliteter
  • process- och maskininstallation
  • vatten- och avloppsrening
  • pumpstationer
  • vattendammar.

I verksamhetsområdena Industri och Infrastruktur arbetar vi i projekt med både nyproduktion och med om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar och industrier.

Vi har besiktningsmän och kontrollansvariga-KA som utför besiktningar och kvalitetskontroll enligt gällande bygg- och branschregler. Våra kompententa besiktningsmän är utbildade och certifierade av SBR och har en gedigen erfarenhet från bygg-, industri- och fastighetsbranschen med olika specialistkunskaper. Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Det inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar. Vi har även stor erfarenhet av att utföra besiktningar i olika typer av samverkansprojekt.

Våra medarbetare finns idag på orterna i Falun, Västerås och Stockholm, men vi är mobila och sitter hos våra kunder i stor utsträckning – både nationellt och internationellt.

Här finns vi

Falun

Slaggatan 13
SE-791 71 FALUN
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 10-130 12 00
Vd Niclas Brännkärr
Se karta