Inom arbetsmiljöområdet är vår uppgift bland annat att ge råd och att stödja våra kunder i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Anledningarna till arbetsmiljörelaterade projekt är både många och skiftande, och oavsett om det handlar om lagkrav, nyetablering, flytt, verksamhetsförändring eller om löpande arbetsmiljöarbete så hjälper vi våra kunder med mätningar, bedömningar och åtgärdsförslag.

Vi har ett nära samarbete med olika partners inom arbetsmiljösektorn, och frågorna handlar bland annat om produkt- och maskinsäkerhet, belastningsergonomi, kemikaliehantering, luftföroreningar, buller med mera.

Våra tjänster

  • Arbetsmiljöutredningar och riskbedömningar
  • Yrkeshygieniska mätningar
  • Byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U)
  • Skyddsarbete
  • Arbetsmiljöutbildningar

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta