Vi på Structor Miljöteknik fungerar både som projektledare i stora miljöprojekt och som utredare i mindre uppdrag. Vi är ofta med redan vid identifieringen och beskrivningen av ett miljöproblem genom undersökningar, utredningar och analyser till dess att problemet är löst.

Köpa nytt, bygga om, byta inriktning, avveckla, riva…
Förvärv, förvaltning och förändringar av en byggnad eller verksamhet kräver ofta miljöinventeringar, utredningar och planer för att försäkra sig om att farliga material och föroreningar tas om hand på̊ rätt sätt och att gällande lagstiftning följs.

Vi hjälper dig med inventeringar av byggnader och material, rivningsplaner, skade-, åtgärds- och ansvarsutredningar, luftmätningar, riskanalyser, och mycket annat.

Våra tjänster

  • Miljöinventeringar
  • Rivningsplaner
  • Riskanalyser
  • Skadeutredningar
  • Inomhusmiljöutredningar

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta