Som miljöprojektledare hjälper vi dig att driva projekt. Vi skapar och övervakar ramar för tid och ekonomi, vi kallar till och håller i möten och ser till att du har bra överblick och helhetssyn över projektet. Vi är länken mellan inblandade parter och fungerar i mångt och mycket både som din vänstra och högra hand.

Som projekteringsledare hjälper vi till att planera och projektera lämpliga åtgärder, ta fram förfrågningsunderlag, sköta kontakten med berörda myndigheter, söka tillstånd och medverka vid uppföljning och miljökontroll. Vi är med från början till slut med den kompetens och de resurser som krävs.

Som en del i vår projektering och vid bygg- och projektledning av miljöprojekt använder vi drönare och 360-kameror för att visualisera, kontrollera, volymberäkna, ta fram terrängmodeller mm. Vi använder vanligtvis GIS för hantering av data, där vi även skapar publika webbappar där relevant data läggs upp för användare hos beställare, projektör, entreprenör etc.

Som bygg- och projektledare driver vi projekt vare sig det handlar om att riva byggnader, sanera ett förorenat område, att etablera en ny verksamhet eller avveckla en befintlig. Som projektledare skapar vi projektet tillsammans med dig och hjälper dig att driva det hela vägen från start till mål. Vi har lång och gedigen erfarenhet, bred kompetens, ett brett kontaktnät och en god förmåga att tidigt hitta kostnadseffektiva lösningar på̊ komplexa problem.

Våra tjänster

  • Projektering och projekteringsledning
  • Bygg och projektledning av rivnings- och saneringsentreprenader
  • Framtagande av kompletta förfrågningsunderlag
  • Beställarstöd vid upphandling och myndighetskontakter

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta