Vi utför uppdrag inom nybyggnad och ombyggnad av vägar och järnvägar där Trafikverket vanligen är beställare. Som projekt- occh byggledare bevakar vi byggherrens intressen under byggfasen men även våra specialistkompetenser efterfrågas inom denna sektor.

Exempel på vad vi utför är:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Projektingenjör
 • Byggledning (mark, väg, konstbyggnad och miljö)
 • Entreprenadjuridik
 • Entreprenadbesiktningar
 • BAS P
 • BAS U
 • Väg- och markprojektering
 • Teknikstöd (hydrogeologi, miljöspecialist, vattenanläggning, bygg och bro)
 • Riskinventering/riskhantering
 • MKB/tillstånd/anmälan
 • Dagvattenhantering
 • Hydrogeologiska utredningar
 • Mätteknik (geodesi och batymetri)

Här finns vi

Sundsvall

Structor Norr AB
Box 267
SE-851 04 SUNDSVALL
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 SUNDSVALL
Telefon: (Växel) +46 60–12 27 77
Mail: norr@structor.se

Vd Johan Nordbäck
Telefon: +46 701–91 68 20

 

Karta