På Structors kontor i Sundsvall erbjuder vi tjänster inom samhällsbyggnadssektorn med ett flertal specialistområden såsom miljöteknik, förorenade områden, hydrogeologi, liksom projektering inom infrastruktur, mark- och anläggning.

Projekt- och byggledning inom miljö, husbyggnad, vägar- och järnvägar är andra tjänster vi erbjuder.

Projekt- och byggledning

Vi leder och styr projekt från idéstadie till färdig levererad produkt. Vår projektledningsmodell baseras på ISO-standard. Vi har lång erfarenhet från både små och stora projekt, allt från att riva ett hus till att bygga nya järnvägar och broar.

Som byggledare bevakar vi byggherrens intressen under byggfasen och ser till att projektet levererar rätt kvalitet till rätt kostnad och i tid.

Miljö

Kontroll, skötsel och åtgärdande av yttre miljö är områden som vi gärna hjälper industrier, infrastrukturprojekt och offentlig förvaltning med att utföra. Vi hjälper till att säkra miljöbalkens krav i alla verksamheter som kan påverka den yttre miljön. Arbete med förorenade områden är en av våra specialiteter.

Exempel på miljöområden som vi har en lång och god erfarenhet av är:

 • fältundersökningar i mark och vatten
 • riskbedömningar
 • åtgärdsutredningar
 • MKB
 • miljösanering
 • vattenverksamhet
 • förstudier och huvudstudier (enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual)
 • miljöinventering av byggnader

Hydrogeologi

Vi utför alla förekommande hydrogeologiska utredningar för bygg- och infrastrukturprojekt, miljöutredningar, deponier m.m.

Våra tjänster beskrivs enklast så här:

 • utreder grundvattenförhållanden och utför hydrogeologiska karteringar
 • utreder möjligheten till LOD och vilken lösning som är lämpligast
 • utför undersökningar och kommer med förslag till små infiltrationsanläggningar
 • klassificerar mark ur radonsynvinkel och utreder vilken inverkan markvibrationer från tåg- och vägtrafik har på människor och byggnader
 • föroreningsundersökningar i grundvatten och ytvatten.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Sundsvall

Box 267
SE-851 04 SUNDSVALL
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 SUNDSVALL
Telefon: +46 701-91 68 20
Vd Johan Nordbäck
Karta