Structor Norr är en lokalt ledande aktör med nationellt erkända specialister inom infrastruktur, miljö och vatten.

Vi arbetar i projektens samtliga faser: tidiga utredningar, fältundersökningar, detaljprojektering och tillståndsprocesser. I utförandefasen erbjuder vi projekt- och byggledning och miljökontroll.

Vi har sammanfattat våra tjänster i tre kompetensområden:

Infrastruktur och anläggning

Vi leder och styr projekt inom infrastruktur från idéstadie till färdig levererad produkt. Vår projektledningsmodell baseras på ISO-standard. Vi har lång erfarenhet från både små och stora projekt, allt från att riva byggnadsverk till att bygga nya vägar, järnvägar och broar.

Som byggledare bevakar vi byggherrens intressen under byggfasen och ser till att projektet levererar rätt kvalitet till rätt kostnad och i tid.

Miljö

Vi utför miljötekniska uppdrag i samtliga skeden inom exempelvis förorenade områden och byggnader, deponier och vattenverksamhet.

Vatten

Vi utför alla förekommande hydrologiska och hydrogeologiska utredningar för bygg- och infrastrukturprojekt, miljöutredningar, deponier m.m.

Våra kompetensområden

Våra projekt

Här finns vi

Sundsvall

Structor Norr AB
Box 267
SE-851 04 SUNDSVALL
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 SUNDSVALL
Telefon: (Växel) +46 60–12 27 77
Mail: norr@structor.se

Vd Johan Nordbäck
Telefon: +46 701–91 68 20

 

Karta