Ostkustbanan

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

För att öka kapaciteten på sträckan byggs både en förlängd mötesstation på 2,5 km och tre nya järnvägsbroar mellan Njurundabommen och Nolby. Mötesstationen anpassas med hänsyn till ett framtida dubbelspår. Dessutom har en plattform för pendeltåg i Njurundabommen byggts som från och med 2020 ger möjlighet att pendla med tåg. Byggfasen beräknas pågå i under 2017-2022. Ett stort förberedande arbete har varit flytt av gamla väg E4 för att skapa plats för dubbelspåret.

Foton: Fredrik Collin, Structor, och Björn Andersson (gamla bron), Mälarvarvet Konsult. Bilderna visar Dingersjö utanför Sundsvall