Ostkustbanan

Det är fullt på spåren. Tåg kommer inte fram. Godset får inte plats. Längs med Norrlandskusten finns Ostkustbanan, en enkelspårig järnväg som är överfull. Ostkustbanan begränsar hela järnvägsnätet. Men det behöver inte vara så. Genom att bygga ut till dubbelspår fyrdubblas kapaciteten och norra och södra Sverige knyts ihop. Gods och människor får plats och restiderna halveras.

Som ett led i förberedelserna för dubbelspår på Ostkustbanan ska Trafikverket bygga en förlängd mötesstation och tre nya järnvägsbroar mellan Njurundabommen och Nolby.

För att öka kapaciteten på sträckan byggs både en förlängd mötesstation på 2,5 km och tre nya broar. Mötesstationen anpassas med hänsyn till ett framtida dubbelspår. Dessutom byggs en plattform för pendeltåg i Njurundabommen med möjlighet att pendla med tåg från år 2020. Byggfasen beräknas pågå i under 2017-2022. Ett stort förberedande arbete utgörs av flytt av gamla väg E4 för att skapa plats för dubbelspåret.

Foto: Skanska