Grundvatten, ytvatten, sediment och dagvatten. Vi har kunskap och erfarenhet för att kunna utföra många olika uppdrag inom vattenområdet. Vi utför alla förekommande hydrologiska och hydrogeologiska utredningar för bygg- och infrastrukturprojekt, miljöutredningar, deponier m.m.

Några exempel är:

  • Dagvattenutredningar
  • Hydrogeologi
  • Hydrologi
  • Batymetri
  • Recipientundersökningar
  • Anmälan och tillstånd för vattenverksamhet

Här finns vi

Sundsvall

Box 267
SE-851 04 SUNDSVALL
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 SUNDSVALL
Telefon: +46 701-91 68 20
Vd Johan Nordbäck
Karta