När du rör dig utanför din bostad nyttjas oftast en väg, en trottoar eller en innergård till din bostadsrättsförening. Du tänker kanske sällan på hur dessa är utformade, de bara finns där och ska fungera när du rör dig utanför din bostad. Projektering inom väg, gata och mark handlar bl.a. om detta, att utforma våra vägar, gator och övriga ytor så som tomter och parkeringar så att de fungerar utan att man tänker på det. En väg- och gatuprojektörs uppgift är också att utforma vägen, gatan eller tomten på ett sådant sätt att tekniska krav uppfylls avseende bl.a. materialval, lutningar, tillgänglighet, belastning och utrymmesbehov för olika typer av transportmedel.

Vårt team har lång erfarenhet av projektering inom väg- och gatuprojektering. Vi arbetar brett och jobbar med allt från skolfastigheter, industrifastigheter, kommunala vägar och gator, större och mindre exploateringsområden och har även erfarenhet från statliga beställare så som Trafikverket.

Vi tar fram tekniska underlag och ritningar för den infrastruktur som planeras i form av gator till bostadsområden, övergångsställen, cirkulationsplatser, busshållplatser, gång- och cykelpassager/-tunnlar. Väg- och gatuprojektering kommer oftast in i de senare delarna av plan- och byggandeprocessen. När en detaljplan antagits blir det aktuellt att ta fram handlingar för den transportmässiga infrastruktur som ska försörja området. Vi är gärna med även tidigare i detaljplanearbetet för att planera områdets utformning och plangränser för att skapa bra förutsättningar för senare projektering.

Våra tjänster 

  • Projekteringsledning

Projektering av:

  • Fastighetsmark
  • Vägar och gator
  • Cirkulationsplatser
  • Cykel- och gångvägar

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta