Varje dag rör vi oss utmed vägar och gator. Vi tänker sällan på hur dessa är utformade, de bara finns där. Väg- och gatuprojektering handlar bland annat om detta, att utforma vägar och gator så att de fungerar så väl att vi inte tänker på det.

Väg- och gatuprojektörer spelar en central roll i denna process. Ansvaret sträcker sig från att säkerställa att tekniska specifikationer och krav uppfylls till att skapa lösningar som främjar både säkerhet och tillgänglighet för alla typer av transportmedel. Det handlar om att balansera behovet av hållbara materialval, optimala lutningar, belastning och utrymmesbehov.

Vårt team har lång erfarenhet av väg- och gatuprojektering. Vi arbetar brett och jobbar med allt från stora vägar, där Trafikverket är beställare, till små kvartersgator i mindre exploateringsområden.

Dessutom innefattar vår kompetens inom väg- och gatuprojektering utformningen av diverse tekniska detaljer såsom övergångsställen, cirkulationsplatser, busshållplatser och gång- och cykelpassager. Vi är vana att samarbeta med både offentliga och privata aktörer för att säkerställa att våra lösningar möter både samhällets behov och de enskilda intressenternas krav.

Våra tjänster 

  • Projekteringsledning
  • Projektering av vägar och gator
  • Projektering av gång- och cykelvägar

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta