Markprojektering ingår i de flesta ny- och ombyggnadsprojekt. Ofta anlitas vi efter att en detaljplan antagits och det är aktuellt att ta fram tekniska underlag och ritningar. Att vara delaktig redan i detaljplanearbetet ger oss möjlighet att optimera markanvändningen och skapa de mest gynnsamma förutsättningarna för kommande projektering. Genom att vara involverade tidigt kan vi bidra till att forma planområdet och dess gränser på ett sätt som möter både samhällets behov och kundens vision.

Genom att utföra massbalansberäkningar kan markprojektören avgöra hur mycket jord, sten, eller andra material som behöver grävas bort eller fyllas på för att skapa den önskade markprofilen eller terrängen. Dessa beräkningar hjälper till att optimera användningen av material och resurser, minimera avfall och kostnader samt säkerställa att projektet utförs effektivt och enligt plan.

Vårt team har lång erfarenhet av markprojektering. Vi arbetar brett och jobbar med allt från skoltomter, idrottsplatser, industrifastigheter, större och mindre exploateringsområden. I en markprojektörs uppgift ingår att utforma marken på ett sådant sätt att tekniska krav uppfylls avseende bland annat materialval, lutningar, tillgänglighet och belastning. Vi har kunskap om grundläggning, dränering, dimensionering och konstruktioner av överbyggnader och växtbäddar. Vi kan även föreslå materialval utifrån utseende, egenskaper och miljöpåverkan.

Våra tjänster

  • Projekteringsledning
  • Markprojektering

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta