På och i våra gator finns mängder med ledningar, kablar, trädplanteringar och annat som behövs för att möjliggöra att vi kan ha det urbana samhälle vi lever i. Det är därför viktigt att alla olika projektörer får det utrymme i gatan som krävs för att deras teknikområde ska fungera.

En ledningssamordnare är en teknikkompetens som planerar, samordnar och ser till att hantera olika intressen mellan olika teknikområden för att en exploatering ska se till helheten av vad som finns i och på marken, både under byggnationen och under driften av det nybyggda området.

Ledningssamordning behövs i alla projekteringsstadier för att ge bra förutsättningar för att effektivisera samordningen mellan aktörer och se till att allas behov möts. Ju tidigare i planeringen ledningssamordning kommer med desto bättre förutsättningar ges att effektivisera markarbeten. Det resulterar i en mindre totalsumma för beställaren. Att ha en dedikerad ledningssamordnande part ger också möjligheten att mer effektivt samordna grävarbeten, ledningsförläggningar, rivning och andra utbyggnader om detta planeras tidigt i projekteringen.

Ledningssamordningsteamet har erfarenhet av samordning i stora projekt. Vi modellerar ofta upp befintliga och planerade ledningar i 3D för att se hela bilden och kommunicera effektivare i mer komplexa projekt. Om övriga teknikområden också modellerar i 3D och information som exempelvis driftstatus, kapacitet, material, längder och etappindelning läggs på ledningarna kan detta bli ett mycket kraftfullt verktyg som ger värde både i projektering, byggande och i förvaltning.

Våra tjänster

  • Kommunikation mellan ledningsägare
  • 3D-modeller med information över ledningar
  • Schaktmodeller
  • Ledningssamordningsritningar
  • Planering av byggordning
  • Samordning av arbetsmiljörisker, BAS-P

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta