Vår vardag omfattas oftast av att resa eller att transportera sig på ett eller annat sätt; till och från jobbet, lämna och hämta barn på förskola, handla mat eller hämta det där paketet du fått levererat till ditt närmsta utlämningsombud. Oavsett om du väljer att gå, cykla, åka bil, buss eller tåg sker resandet eller transporten via en gata, väg, gång- och cykelväg eller räls.

Trafikplanering handlar om just detta, val av färdmedel, vilka färdvägar och hur resorna och transporterna förhåller sig till varandra längs dessa färdvägar.

Inom trafikplanering utförs exempelvis:

 • analys av korsningar för att skapa säkra passager för oskyddade trafikanter
 • optimering av körfältslängder för att skapa mindre köbildning,
 • utredning av tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken och utryckningsfordon
 • utredningar för att möjliggöra nya snabbcykelvägar och prognoser för framtida trafikflöden inom ett bostadsområde eller en stadsdel.

Vi i trafikteamet kommer främst in i tidiga skeden inom samhällsbyggandet. Där är resultatet av trafikplanerarens arbete oftast en analys av de förutsättningar som de olika trafikslagen kommer ha för ett visst område om det planeras och byggs på ett visst sätt. Resultatet kan också bestå av förslag på åtgärder för att förändra förutsättningarna för ett eller flera trafikslag. Ett exempel kan vara att förändra en gata med flera körfält där ett körfält blir busskörfält för att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken.

Trafikplanering på Structor Uppsala använder följande program för analyser och beräkningar: AutoCAD Civil 3D, Vehicle tracking, Autoturn, Infraworks, CapCal, SIDRA, Aimsun, VISSIM, VISUM och CUBE.

Våra tjänster

 • Trafiksäkerhet
 • Kapacitetsberäkningar
 • Körspårsanalyser
 • Mobility management
 • Trafikprognoser
 • Enklare trafiksimuleringar
 • Kapacitets- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för kollektivtrafik
 • Laddinfrastruktur
 • Väg- och gatuutformning

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta