Structors tillvägagångssätt vid upprättande av en riskanalys
Inför byggprojekt är det viktigt att identifiera vilka eventuella risker det finns i områdets omgivning, för att säkerställa att projektet genomförs på ett säkert sätt. Structor inleder med en grundläggande analys av riskerna för vibrationsskapande aktiviteter såsom sprängning, pålning och andra markarbeten.

Genom en sådan analys kan potentiella risker identifieras i förväg och lämpliga åtgärder föreslås för att minimera dem. För beställare ger en väl genomförd riskanalys ett värdefullt verktyg. Den ger insikt i de specifika risker som är förknippade med det planerade arbetet och möjliggör därigenom kontinuerliga omgivningskontroller för att minska risken för oväntade händelser.


Standardiserad metod
Vid utarbetandet av riskanalysen följer vi en standardiserad metodik enligt Svensk Standard 460 48 66 och Svensk Standard 02 52 11 för att säkerställa en enhetlig och noggrann bedömning.


En riskanalys av Structor omfattar:
1.
Inventering och dokumentation av befintliga byggnader, anläggningar, utrustning och känslig verksamhet som kan påverkas av arbetet.
2. Fastställande av restriktioner för markvibrationer.
3. Förslag på lämpliga platser för mätning av vibrationer för kontinuerlig övervakning av arbetets påverkan.
4. Rekommendationer för omfattningen av besiktningar för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande standarder och säkerhetskrav.
5. Provtryckning av rökkanaler för att säkerställa att eventuella skador på eldstäder undviks under arbetet.

Structor Vibrations- och Omgivningskontroll utför även syneförrättning och vibrationsmätning, och vägleder gärna genom hela ert projekt.


Kontakta oss
Behöver du stöd i omgivningskontroller för ditt projekt? Vi jobbar över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller en offert.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 70 881 46 85
Karta