Behöver du hjälp med omgivningspåverkan? Besiktning, vibrationsmätning eller riskanalys. Med vår samlade kompetens på mer än 20 års erfarenhet inom branschen så erbjuder vi ett brett tjänsteutbud inom omgivningspåverkan med avseende på vibrationsalstrande arbeten. Detta för att underlätta för både byggherre och entreprenör. Syftet är att minimera riskerna för skador och dyra rättstvister för att alla parter skall före, under samt efter markarbetet – känna sig trygga.

Vi är Structor V&O

Med mer än 20 års erfarenhet inom mätteknik och omgivningskontroller erbjuder vi tjänster inom projektering – bygg och anläggningsområdet. Vi har bland annat varit med och bidragit till några av Sveriges största projekt. Förbifart Stockholm, FUT, Roslagsbanan samt mer komplicerade projekt men även mindre.
Vi ser alltid till kundens bästa och är alltid lyhörda för kundens önskemål, har som mål att leverera enligt överenskommelser. Vi lägger även stor vikt på att utveckla och utbilda våra konsulter för att vara det självklara valet för både kund och medarbetare. 

 

Tjänsteutbud:


Riskanalys

 • Riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten i enligheten med SS4604866 & SS 02 52 11
  Innehåller:

  Förslag på mätpunktsplacering avseende vibrationskontroller på byggnader och anläggningar.
  Restriktioner enligt svensk standard avseende markvibrationer.
  Förslag på besiktningsomfattning, täthetsprovning och dokumentation av rökkanaler.
  Inventering av byggnader och anläggningar samt vibrationskänslig utrustning.


Besiktningar

 • Syneförättning för-, mellan-och efterbesiktning samt täthetsprovning av rökkanaler i enlighet med SS 460 48 60


Mätteknik i enlighet med svensk standard:

 • Vibrationsmätning
 • Komfortmätning
 • Byggbullermätning
 • Stomljudsmätning
 • Luftstötsvågsmätning
 • Grundvattenmätning
 • Precisionsavvägning
 • Produktionsmätning
 • Projekteringsmätning
 • Grundvattenmätning


Omgivningskontroll

 • Projektledning – Skadehantering – Tredjemanskontakt


Övriga tjänster (tillämpningsområden)

 • Vibrationsisolering
 • Sprängteknik – Upprättande av sprängplaner, granskning och analyser
 • Vattenprovtagning
 • Vibrationsanalys


Tveka inte att höra av dig till oss vid frågor, kontaktuppgifter till medarbetare finns nedan.

Våra medarbetare

Teknisk Konsult

Structor Vibrations & Omgivningskontroll AB

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 70 881 46 85
Karta