Behöver du hjälp med omgivningspåverkan? Besiktning, vibrationsmätning eller riskanalys. Med vår samlade kompetens på mer än 20 års erfarenhet inom branschen så erbjuder vi ett brett tjänsteutbud inom omgivningspåverkan med avseende på vibrationsalstrande arbeten. Detta för att underlätta för både byggherre och entreprenör. Syftet är att minimera riskerna för skador och dyra rättstvister för att alla parter skall före, under samt efter markarbetet – känna sig trygga.

Vi är Structor V&O

Med mer än 20 års erfarenhet inom mätteknik och omgivningskontroller erbjuder vi tjänster inom projektering – bygg och anläggningsområdet. Vi har bland annat varit med och bidragit till några av Sveriges största projekt. Förbifart Stockholm, FUT, Roslagsbanan samt mer komplicerade projekt men även mindre. Vi ser alltid till kundens bästa och är alltid lyhörda för kundens önskemål, har som mål att leverera enligt överenskommelser. Vi lägger även stor vikt på att utveckla och utbilda våra konsulter för att vara det självklara valet för både kund och medarbetare.


Tjänsteutbud:


Vibrationsmätning

Vibrationsmätning är en viktig process inom bygg- och anläggningsindustrin som används för att övervaka och analysera vibrationer orsakade av aktiviteter som sprängning, pålning och schaktning. Genom att noggrant mäta dessa vibrationer kan man säkerställa att de håller sig inom säkra gränser och därmed skydda närliggande strukturer och byggnader.

Läs mer om Structors arbete med vibrationsmätning.


Riskanalys

Riskanalys är en bedömning av potentiella risker som kan uppstå under ett byggprojekt. Genom att identifiera och utvärdera dessa risker i förväg kan man utveckla strategier och åtgärder för att minimera deras påverkan, vilket säkerställer ett säkert projekt.

Läs mer om Structors arbete med riskanalys.

 

Syneförrättning

Syneförrättning innebär en detaljerad inspektion av fastigheter och byggnader innan byggnadsarbeten påbörjas. Denna process dokumenterar befintliga skador och defekter för att förhindra framtida tvister om skador som kan uppstå under byggnadsprojektet.

Läs mer om Structors arbete med syneförrättning.

 

 

Övriga tjänster:

 

  • Byggbullermätning
  • Stomljudsmätning
  • Luftstötsmätning
  • Grundvattenmätning
  • Precisionsavvägning
  • Produktionsmätning – inmätning/utsättning
  • Vattenprovtagning
  • Sprängteknik- upprättande av sprängplaner, granskning och analyser.

 


Kontakta oss

Behöver du stöd i omgivningskontroller för ditt projekt? Vi jobbar över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller en offert.

 


Vill du bli en av oss?

Vi är alltid nyfikna på nya medarbetare. Är du intresserad? Hör av dig till VD Elias Sharro.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 70 881 46 85
Karta