Säkerställ en korrekt syneförrättning med Structor
Inför byggprojekt är det viktigt att utföra en riskanalys och en syneförrättning, där det i riskanalysen föreskrivs omfattning på syneförrättning. En syneförrättning är en viktig del då eventuella skador på förhand har dokumenterats. Enligt miljöbalken är det utförarens ansvar att bevisa att de inte har orsakat skadan. Därför är en professionell besiktning av stor vikt innan vibrationsalstrande markarbeten påbörjas. Genom en noggrann besiktning kan eventuella defekter och skador på befintliga byggnader och fastigheter i omgivningen upptäckas och dokumenteras innan arbetet startar. Dessutom möjliggör besiktningen att eventuella förändringar som sker under arbetets gång registreras och dokumenteras när arbetet väl är avslutat. Structor Vibrations- och Omgivningskontroll utför även riskanalys och vibrationsmätning, och vägleder gärna genom hela ert projekt.


Slutrapport för vibrationsalstrande arbeten
Efter avslutat arbete skriver Structor en slutrapport. Att upprätta en slutrapport för vibrationsalstrande arbeten i ett byggprojekt är viktigt av flera skäl. En slutrapport ger en detaljerad redogörelse för allt arbete som utförts, inklusive en sammanfattning av utförda vibrationsalstrande arbetsmoment och deras påverkan. Genom att dokumentera vibrationsnivåer och deras hantering visar rapporten att arbetet har utförts enligt gällande standarder och riktlinjer, vilket är ovärderligt som bevis i en tvist.


Kontakta oss
Behöver du stöd i omgivningskontroller för ditt projekt? Vi jobbar över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller en offert.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 70 881 46 85
Karta