Högbytorp i Upplands Bro

E.ON investerar 2,5 miljarder kronor i en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning vid Högbytorp i Upplands Bro kommun. I kraftvärmeanläggningen produceras el och fjärrvärme. I biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel. Närheten till Ragn-Sells återvinningsanläggning på Högbytorp ger möjlighet till material- och energiåtervinning på samma plats. Material som inte går att återanvända eller återvinna blir till el, värme och biogas. Metaller kan återvinnas ur askan från kraftvärmeanläggningen. E.ON har som mål att all energi som produceras ska komma från återvunna eller förnybara källor.

I projektet ingår även en fjärrvärmeledning mellan Högbytorp och Jakobsberg som kopplar samman E.Ons fjärrvärmenät i Upplands Bro kommun och Järfälla kommun.

Illustrationer: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Översta bilden beskuren