Structor Örebro AB har verksamhet i både Örebro, Fagersta och Öckerö och består i dag av ca 30 anställda.

Vår huvudsakliga verksamhet är projektering där vi har erfarenhet av alla typer av husbyggnader från små bostäder till stora industrier och allt däremellan.

Vårt största fackområde är industriprojektering. Vi har inom detta stor erfarenhet och kunskap om industrins speciella och specifika krav. Den erfarenheten gagnar även våra projekt inom andra områden.

Inom bolaget finns även medarbetare med bred kompetens inom projekt- och byggledning. Vd är Johanna Tun.

På Örebrokontoret erbjuder vi bl.a. följande tjänster

 • konstruktionshandlingar till både allmän-K och prefab
 • byggnadsbeskrivning
 • projektledning
 • byggledning
 • kontroll
 • besiktningar
 • utredningar/tvister

Structor Örebro AB har också verksamhet i Fagersta och på Öckerö. Ansvarig för Fagerstakontoret är Anna Rosendal.

På Öckerö finns vår arkitekt Anette Olofsson.

Fagersta- och Öckerökontoren erbjuder huvudsakligen konsulttjänster inom A-projektering. Kontoret arbetar inte bara lokalt utan har också en väletablerad kundkrets i hela Sverige. Uppdragen omfattar bostadsområden, köpcentra, skolor, hotell och liknande anläggningar.

På Fagersta- och Öckerökontoren kan vi bl.a. erbjuda följande tjänster

 • förstudier
 • layouter
 • färgsättning
 • byggnadsutformning/arkitektur
 • färdigprojektering A-handlingar
 • kvalitetsansvarig enligt PBL

Är du en ingenjör som brinner för projektering och konstruktion och vill du bli en av oss?

Kontakta oss! Förhoppningsvis formar vi framtiden tillsammans.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Örebro

Bettorpsgatan 10
SE-703 69 ÖREBRO
Telefon: +46 19-676 26 00
Vd Johanna Tun
Se karta

Fagersta

Fruhem
SE-737 30 FAGERSTA
Telefon: +46 223-475 92
Ansvarig Anna Rosendal
Se karta

Öckerö

Ekelundens Företagscenter
Stranden 25
475 31 ÖCKERÖ
Ansvarig Anette Olofsson
Se karta