Norra Europas största life science-kluster, Solna

Intill Nya Karolinska Solna i Hagastaden, på gränsen till Stockholms innerstad, växer Life Science Center fram som en del av norra Europas största life science-kluster. Totalt handlar det om 40.000 kvm byggnadsyta i två fastigheter – kv Princeton och kv Patienten –  för vård, forskning, utbildning och näringsliv.

Structor Installationsteknik AB projekterar energi, VVS, el- och tele för 27.000 kvm kontor i kv Princeton i samarbete med MVB Öst AB.

MVB Öst AB har fått förtroende som totalentreprenör av projektutvecklaren Vitartes att uppföra det 13 våningar höga huset. Kvarteret Princeton uppförs vid sidan av kv Patienten. De två delar garage och gemensamhetsanläggning i våningar under mark. Båda kvarteren är en del av Vitartes projekt Scandinavian Life Center.

Fastigheten utformas för Miljöbyggnad Silver. Inflyttning planeras till år 2020.

Bild: MVB