Structor Installationsteknik AB arbetar med projektering, utredningar och besiktningar av VVS-, Styr & Övervakning-, Sprinkler- och El/Tele-installationer i både nyproduktion och ombyggnation. Energistudier, energibalanser och energiberäkningar är i många fall en stark länk mellan våra verksamhetsområden i multidisciplinära projekt där den smidiga samordningen blir en styrka.

I många av våra projekt arbetar vi från idé i tidigt skede, vidare i projektering till slutbesiktning och därefter uppföljning. Vi erbjuder även stöd vid teknisk statusbesiktning och fastighetsdelning genom kartläggning av befintliga installationer. Vi kan rekommendera förbättringsåtgärder för att till exempel minska energianvändningen eller förbättra inomhusklimat.

Våra uppdragsgivare är bland annat privata fastighetsägare, pensionsbolag, entreprenörer, kommunala eller statliga myndigheter och bolag, byggherrar, bostadsutvecklare och bostadsrättsföreningar.

Vi arbetar med kontor, bostäder, skolor, idrottshallar, sjukhus, höglager, kommersiella fastigheter och handel, flygplatser, verkstäder, depåer, industrifastigheter och kulturmärkta hus.

Vi har kompetens inom följande områden

 • akustik från ventilationssystem
 • belysningsteknik
 • CFD-beräkning
 • dagsljusberäkning
 • energianalys
 • energibesparingsteknik
 • energibalansberäkning
 • elkraft
 • skyddsrumssakkunnig
 • inomhusklimatutredning
 • installationsbesiktning
 • installationssamordning
 • installationsteknisk projektledning
 • klimatsimulering
 • kylteknik
 • laboratorieinstallation
 • luftbehandlingsteknik
 • solcellsanalys
 • sprinkler
 • storkök
 • styr-, regler- och övervakningsteknik
 • säkerhetsteknik
 • tele- och datakommunikationsanläggning
 • tryckluft
 • tappvatten och sanitet
 • värmeanläggning
 • värmepumpsteknik

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Tobias Fröling
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 8-522 979 16
Vd Tobias Fröling
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Vd Tobias Fröling
Karta