Structor Installationsteknik AB arbetar med projektering, utredningar och besiktningar av VVS- och elinstallationer vid ny- och ombyggnation av bostadshus, kommersiella fastigheter och lokaler, industrifastigheter och kulturmärkta hus.

I de flesta av våra projekt arbetar vi hela vägen från idé till slutbesiktning. Vi erbjuder också stöd vid ombyggnadsprojekt och fastighetsdelningar genom kartläggning av befintliga installationer och föreslår förbättringsåtgärder för att till exempel minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, byggherrar, hyresgäster av kommersiella lokaler, statliga myndigheter och bostadsrättsföreningar.

Vi har kompetens inom följande områden

 • akustik från ventilationssystem
 • belysningsteknik
 • dagsljusberäkningar
 • energianalyser
 • energibesparingsteknik
 • energibalansberäkningar
 • elkraft
 • flygplatsteknik
 • inomhusmiljöutredningar
 • installationsbesiktningar
 • installationssamordning
 • installationsteknisk projektledning
 • kylteknik
 • luftbehandlingsteknik
 • solcellsanalyser
 • sprinkler
 • styr-, regler- och övervakningsteknik
 • tele- och datakommunikationsanläggningar
 • vatten- och värmeteknik och sanitet

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Tobias Fröling
Karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 8-522 979 16
Vd Tobias Fröling
Se karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 8-522 979 16
Vd Tobias Fröling
Karta

Visby

Strandgatan 1
SE-621 57 VISBY
Telefon: +46 8-522 979 16
Vd Tobias Fröling
Karta