Föroreningar kan finnas i både mark, vatten, byggnader och luft, och miljöansvaret ligger inte enbart hos den som en gång orsakat föroreningen.

Vi hjälper till med alla typer av utredningar inom förorenad mark. Vi gör risk- och spridningsbedömningar, vi kalkylerar kostnader och hjälper dig att hitta kostnadseffektiva lösningar på̊ ditt problem. Vi projektleder, handlar upp, kontrollerar och övervakar både entreprenader och verksamheter och ser till att eventuella problem blir lösta.

Våra tjänster

  • Markmiljöundersökningar
  • Miljöriskvärdering vid fastighetsöverlåtelser
  • Miljökontroll och karaktärisering av förorenad jord
  • Anmälan om efterbehandling
  • Saneringsrutiner och arbetsmiljö̈ vid marksanering
  • Projektledning vid marksanering
  • Statusrapporter

Våra projekt

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta