Myndighetskraven är både många och höga när det handlar om att exploatera, planera och utveckla ett område eller att anlägga eller ändra inriktning på en verksamhet.

Vi hjälper dig som verksamhetsutövare med ansökningar, anmälningar, utredningar och framtagande av specifika miljöbedömningar samt med att utforma kontrollprogram och att upprätta miljörapporter och liknande myndighetshandlingar enligt miljöbalken.

Inom stadsutveckling hjälper vi såväl kommuner som projektägare att planera och integrera miljöaspekter i sitt projekt. Vi leder miljöbedömningsprocesser och upprättar strategiska miljöbedömningar för såväl översiktsplaner som detaljplaner. Vi utför även undersökningar av detaljplaner enligt miljöbedömningsförordningen där vi integrerar ekosystemtjänster och framgångsfaktorer för hållbarhet.

I exploateringsprojekt gör vi lokaliseringsutredningar, kompensationsutredningar, beräknar projektets klimatpåverkan via GHG-protokollet och agerar beställarstöd vid upphandling av nödvändiga kompetenser och utredningar.

Våra tjänster

 • Specifika och strategiska miljöbedömningar
 • Tillståndsärenden
 • Undersökningar av detaljplan
 • Klimatberäkningar
 • GIS-visualisering
 • Multikriterieanalys
 • Lokaliseringsutredning
 • Integrering av ekosystemtjänster
 • Kompensationsutredning
 • Anmälningsärenden
 • Egenkontrollprogram

Våra projekt

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta